Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje

Logo, vizuální identita a webdesign pro SVK PK.

Při navrhovaní identity Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje jsme vycházeli ze dvou základních kritérií – jednoduchosti a minimalistického pojetí značky. Naším hlavním úkolem bylo vytvoření zastupujícího grafického prvku, který funguje jako logo, a od kterého se odvíjí další komunikace. Hlavním tvarem je pro nás čtverec, který reprezentuje objekt, budovu, ale například také knihu. K němu připojujeme záložku, která je s knihou přímo spjatá a současně elegantním způsobem symbolizuje knihovnu. Součástí byl také návrh a realizace webové stránky knihovny. 

svkpk21svkpk21
svkpk20svkpk20
svkpk3svkpk3
svkpk23svkpk23